نگهداری و انبارش انواع میوه و خشکبار

سردخانه-نگهداری

نگهداری و انبارش محصولات کشاورزی در بهترین و مجهزترین سردخانه های ایران و مشاوره در زمینه های تخصصی بسته بندی کالا با کیفیت روز و مشتری پسند جهت فروش در بازارهای داخلی و صادرات و همچنین امکان دسترسی به هر گونه وسیله حمل و نقل با توجه به نیاز مشتری و محصول, همه تسهیلات و خدماتی است که ما در جهت توسعه زمینه های فروش و حفظ مشتری ارائه می کنیم.