صادرات انواع میوه و خشکبار

صادرات انواع میوه و خشکبار

اروپا, کشورهای عربی و همسایگان شمالی ایران از عمده ترین بازارهای هدف ما هستند و مهمترین مشتریان ما را تشکیل میدهند. صادرات انواع خرما, خشکبار و مرکبات و هر گونه امکان سنجی در زمینه صادرات محصولات کشاورزی با مهارت و شناخت بازار های خارجی و نیازمندی های آنان از خدمات ماست.