انواع خرما و رطب

بازرگانی و حق العملکاری برادران آزمایش با سابقه هفت دهه در پخش و توزیع و بسته بندی انواع خرما و رطب، یک انتخاب ایده آل برای مشتریان است.

 

خرما
خرمای پیارم
خرمای زاهدی
خرمای ربی
خرمای خاسویی
خرمای کلیته
خرمای مضافتی
خرمای کبکاب
خرمای دشتستان
خرمای برهی
خرمای خشت
خرمای خارک